วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555

ลูกๆหลานๆหลวงปู่สวาท

พระสุเมธ สุเมธโส ครั้งเมื่อบวช ได้จาริกมาที่วัดถ้ำอ่างหินและถ่ายรูปที่หน้ารูปเหมือนหลวงปู่สวาท วฑฺฒโน